Cán Bộ Đại Sứ Quán

 • ĐẠI SỨ QUÁN NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM TẠI SINGAPORE
 • Điện thoại: Lãnh sự: (+65) 64625994Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709Khẩn cấp ngoài giờ:– Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân: (+65) 96282399Các vấn đề chung:Fax:Lãnh sự: (+65) 64625936Bộ phận Đầu tư: (+65) 66967709Email: vnemb.sg@mofa.gov.vn Giờ làm việc:08.30 hrs – 12.30 hrsThời gian tiếp khách lãnh sự:09.00 hrs – 12.00 hrs: Thị thựcDANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO1.    Bà Tào Thị Thanh Hương, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyềnBộ phận Văn phòng:4.    Ông Nguyễn Trọng Hiếu, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn hóa-Báo chí-Cộng đồng5.    Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Tham tán, Phụ trách Bộ phận Lãnh sự6.    Bà Trần Thu Quỳnh, Tham tán, Phụ trách Thương vụ8.    Ông Nguyễn Lê Trinh, Bí thư thứ Ba
 • 7.    Ông Lê Đình Vũ, Bí thư thứ Nhất
 • Bộ phận Thương vụ:
 • Bộ phận Lãnh sự:
 • 3.     Bà Khuất Thị Hồng Hạnh, Bí thư thứ Nhất, Phụ trách Văn phòng, Thư ký Đại sứ
 • 2.    Ông Đinh Hoàng Linh, Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ.
 • Lãnh đạo Đại sứ quán:
 • 15.00 hrs – 17.00 hrs: Các công việc lãnh sự khác
 • Thứ Hai đến thứ Sáu
 • 15.00 hrs – 18.00 hrs
 • Thứ Hai đến thứ Sáu
 • Website: www.vietnamembassy-singapore.org
 • Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: (+65) 96579928
 • Thương vụ: (+65) 64670458
 • Văn phòng: (+65) 64689863
 • – Bà Khuất Thị Hồng Hạnh: (+65) 90287874
 • – Ông Nguyễn Trọng Hiếu: (+65) 88268899
 • Các vấn đề lãnh sự (visa, hộ chiếu, bảo hộ công dân,…):
 • Văn phòng Tùy viên Quốc phòng: +65 66692467
 • Thương vụ: (+65) 64683747
 • Văn phòng: (+65) 64625938
 • Địa chỉ: 10 Leedon Park, Singapore 267887
 • 9.    Ông Nguyễn Thế Vinh, Tùy viên
 • Bộ phận Đầu tư:Văn phòng Tùy viên Quốc phòng12.   Ông Lê Văn Thơ, Trung tá, Phó Tùy viên Quốc phòng
 • ​11.   Bà Đỗ Mai Khanh, Đại tá, Tùy viên Quốc phòng
 • 10.    Bà Nguyễn Thu Minh, Tham tán, Phụ trách Bộ phận Đầu tư